strambotto značenje

strambotto (tal. iz starofranc.), kratak lirski oblik pretežito ljubavna sadržaja, nastao iz sicilijanske pučke pjesme; utjecao na tal. liriku 15. st. te posredno i na starije hrv. pjesništvo u kojem se pojavljuje u nešto izmijenjenom obliku (distisi).