Stone značenje

definicija/stone.html'>Stone, Richard (1913–91), brit. ekonomist; razvio statističku metodu za izračunavanje nac. dohotka i potrošnje. Definicija i mjerenje narodnog dohotka i srodnih veličina. 1984. dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju za doprinos općem računovodstvenom modelu praćenja ekonomske djelatnosti.