stola značenje

stola (Lavatera), biljni rod iz por. sljezova; uzgaja se kao ukrasna biljka; od L. thuringiaca dobiva se predivo vlakno.