Stojković značenje

Stojković, Ivan (Johannes de Ragusio Stoicus, Joannes Sclavus de Charvatia) (o. 1390–1443), hrv. filozof, teolog i diplomat; dominikanac, kardinal; djelovao u Francuskoj i Italiji; na crkv. saborima u Baselu i Ferrari tražio da vrhovnu vlast u Crkvi obavlja crkveni sabor; nastojao oko jedinstva Crkve.