stočarstvo značenje

stočarstvo, grana gospodarstva koja se bavi uzgojem domaćih životinja radi dobivanja proizvoda za ljudsku prehranu (mesa, masti, mlijeka, jaja) i različitih sirovina za preradu (os. kože i vune).