Stjepan Tomašević značenje

Stjepan Tomašević (?–1463), posljednji bos. kralj; sin i nasljednik Stjepana Tomaša; 1461. okrunjen krunom koju mu je poslao papa; 1462. priznao vrhovnu vlast hrv.-ug. kralja Matijaša Korvina, koji ga je primio za vazala. Odbio plaćanje danka sultanu, nadajući se pomoći Zapada. 1463. opkoljen u gradu Ključu; Turci su ga zarobili i pogubili, a Bosansko Kraljevstvo osvojili. S njime je utrnula loza Kotromanića.