Stipetić značenje

Stipetić, Petar (1937), hrv. general; 2000–02. načelnik Glavnoga stožera oružanih snaga Republike Hrvatske. Bio na službi u Jugoslavenskoj narodnoj armiji (1975–76. završio Ratnu školu). Od 1991. na višim zapovjednim dužnostima u Hrvatskoj vojsci. Umirovljen potkraj 2002 (s činom stožernoga generala).