Stipčević značenje

Stipčević, Aleksandar (1930), hrv. arheolog i bibliotekar; bavi se poviješću i kulturom Ilira, poviješću knjige te bibliografijom. 1983–87. gl. urednik Hrvatskoga biografskog leksikona Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. Iliripovijest, život, kultura; Bibliographia Illyrica; Cenzura u knjižnicama; Povijest knjige.