stilobat značenje

stilobat (grč.), ant. grč. arhit, ploha od kamenih blokova na kojoj izravno počivaju stupovi građevine.