Stewart značenje

Stewart, James (1712–80), engl. ekonomist, merkantilist; prvi upotrijebio pojam politička ekonomija. Istraživanje načela političke ekonomije.