Stevin značenje

Stevin, Simon (1548–1620), niz. matematičar i fizičar; jedan od pionira eksperimentalne fizike. Poznat po objašnjenju pojava na kosini, paralelograma sila, hidrostatskoga paradoksa i zakona spojenih posuda te po zasnivanju teorije decimalnih razlomaka i decimalnih mjernih jedinica.