stereokemija značenje

stereokemija, grana kemije koja proučava prostorni raspored atoma u molekulama.