stepa značenje

stepa (rus.: pustopoljina), klimatozonalna travnjačka formacija u područjima s malom količinom oborina (200–400 mm godišnje); prevladavaju kseromorfne trajne zeleni (dominiraju trave) i niski polugrmovi; ruska s., sjevernoam. s. (prerija) i južnoam. s. (pampa).