stehiometrija značenje

stehiometrija (grč.), znanost o kvantitativnim (težinskim i volumnim) odnosima u kojima se zbivaju kem. procesi.