Starov značenje

Starov, Ivan Jegorovič (1745–1808), rus. graditelj, klasicist. Taurijska palača u Sankt Peterburgu.