standard značenje

standard (engl.). 1. Norma, propis kojim se određuju dimenzije i kakvoća proizvoda, ili definiraju neke veličine, vrijednosti ili jedinice. 2. Mjerilo ili uzorak za usporedbu, ono s čime se uspoređuje kao sa srednjom vrijednošću. 3. Ukupnost različitih životnih uvjeta (dohodak, stan, prehrana, kult. potrebe) koji omogućuju određen način života u nekom razdoblju; životni standard. 4. → standardni jezik.