Staljingrad značenje

Staljingrad, ime Volgograda (do 1925. Caricina) u razdoblju 1925–61. Staljingradska bitka, jedna od najvećih bitaka u II. svj. ratu, vodila se od 23. 7. 1942. do 2. 2. 1943. Kapitulacija F. von Paulusa označila je prekretnicu u ratu.