stabilizator. značenje

stabilizator. 1. kem tvar koja se dodaje nekoj smjesi radi povećanja postojanosti njezinih sastojaka (npr. emulgatori, antioksidansi). 2. el uređaj za održavanje stalnosti napona, jakosti ili frekvencije struje. 3. tehn naprava ili uređaj za ograničavanje nagibanja karoserije vozila u zavojima, plovila na valovima (npr. giroskopski uređaji), zrakoplova.