šta značenje

šta, naziv slova kojim se bilježila suglasnička skupina št u starosl. glagoljskoj i ćir. azbuci, odn. šć u mlađim (čakavskim) glagoljskim tekstovima (brojevna vrijednost znaka u glagoljici 800, a u ćirilici nema brojevne vrijednosti).