Srijemski Karlovci značenje

Srijemski Karlovci (Sremski Karlovci), naselje u Srijemu na desnoj obali Dunava, Vojvodina, Srbija; 8839 st. Bogat arhiv i gradski muzej. Spominju se 1308. Prije crkveno (Karlovačka mitropolija) i kult. središte. Ondje je 1699. sklopljen Karlovački mir.