Srijemska Mitrovica značenje

Srijemska Mitrovica (Sremska Mitrovica; ant. Sirmium), grad i luka na Savi u Srijemu, Vojvodina, Srbija; 39 041 st. Ind. papira i prehrambenih proizvoda. – Za Dioklecijana postala gl. gradom provincije Panonije Druge (Panonia Secunda). Nakon razdoblja vlasti Huna, Gepida, Avara, Bugara i Ugarske došla pod Turke (1571–1718). Za to vrijeme naseljena pretežito Hrvatima.