Središnji masiv značenje

Središnji masiv (franc. Massif central), planinski kraj s visoravnima u sr. i J Francuskoj; Puy de Sancy, 1886 m. Stočarstvo; ležišta ugljena; metalurgija; ind. gume, porculana, tekstila. Termalni i mineralni izvori; lječilišta.