spust značenje

spust, alpska skijaška disciplina, brzinska utrka niz strmu padinu bez krivudanja.