sporan značenje

sporan (gaelski), dio nar. nošnje škotskih gorštaka, kožnata torbica koja se nosi s prednje strane kilta, a ukrašena je životinjskom dlakom ili krznom.