sporadičnost značenje

sporadičnost (grč.), neredovitost; rasutost, mjestimičnost; usamljenost.