splavari, ljubičasti značenje

splavari, ljubičasti (Janthina), rod grabežljivih morskih puževa prednjoškržnjaka; plivaju na splavi koju prave od sluzi i mjehurića zraka. U Jadranu: splavar (J. nitens).