Spitteler značenje

Spitteler, Carl (pseud. C. Felix Tandem) (1845–1924), švic. pisac njem. izraza; lirika; neoromantični ep Prometej i Epimetej; epska fantazija Olimpijsko proljeće; roman Imago; ogled Nasmijane istine. Nobelova nagrada 1919.