Spencer značenje

Spencer, Diana Frances (Lady di) (1961–97), princeza od Walesa. 1981–96. supruga engl. prijestolonasljednika princa Charlesa. Medijski eksponirana; poginula u prometnoj nesreći u Parizu.