spektrofotometrija značenje

spektrofotometrija (lat.+grč.), fotoel. mjerenje svjetlosti što je neka tvar apsorbira na određenoj valnoj duljini; izvodi se posebnim aparatima (spektrofotometri za ultraljubičasto, vidljivo i infracrveno područje) radi kem. analize.