Španjolci značenje

Španjolci (španj. Españoles), romanski narod; o. 30 mil. pripadnika. Uglavnom žive u Španjolskoj (29,4 mil. pripadnika), u latinskoam. i zapadnoeur. zemljama (Francuska, 338 000), te u Africi. Kao narod formirali su se stapanjem romaniziranih Ibero-Kelta s osvajačkim germ. plemenima (Vandali, Svevi, Zapadni Goti) nakon 5. st., te Arapima nakon 8. st. Stanovnici španj. govornoga jezika u Latinskoj Americi, SAD i Filipinima ne osjećaju se Španjolcima. Politički se u Š. ubraja i 1,02 mil. Baska, o. 3,3 mil. Galicijaca (Galjega) te o. 6,5 mil. Katalonaca koji žive u Španjolskoj kao autohtono pučanstvo.