spahija značenje

spahija (perz. preko tur.), posjednik spahiluka (lena) koji je u slučaju rata dužan kao konjanik ići u tur. vojsku; u Bosni, naziv i za bolje stojećega domaćina islam. vjere.