Spačva značenje

Spačva, rječica u Z Srijemu, pritok Bosuta. U porječju šume hrasta lužnjaka. Šume Lože i Radiševo specijalni su rezervati šumske vegetacije.