spacioniranje značenje

spacioniranje (lat. preko njem.), isticanje pojedinih riječi ili dijelova teksta slaganjem slova razmaknuto – stavljanjem tankih spacija (1, 1 1/2 i 2 tipografske točke).