South Dakota značenje

South Dakota, sav. država u SZ dijelu SAD; 199 730 km2, 754 844 st. Pretežito prerijski kraj. Stočarstvo; zemljoradnja, prehr. ind.; rudnici zlata. Gl. grad Pierre.