Sorkočević značenje

Sorkočević (također Sorgo), Antun (1775–1841), hrv. diplomat, pisac i skladatelj; sin Lukin; frankofil, prvi gradonačelnik Dubrovnika poslije 1808. Fragmenti o političkoj i književnoj povijesti stare Dubrovačke Republike i o slavenskom jeziku. Skladao simfoniju, triosonate, uvertire, gudački kvartet, glasovirsku sonatu (treći stavak naslovljen Rondo na slavenski način), vokalna djela (psalam Dixit Dominus). Preteča hrv. nac. izraza u glazbi.