solsticij značenje

solsticij (lat.), suncostaj, vrijeme kada Sunce, u prividnom gibanju oko Zemlje, postigne najveću pozitivnu deklinaciju od +23°27' (ljetna solsticijska točka 22. lipnja), odn. najveću negativnu deklinaciju od –23°27' (zimska solsticijska točka 22. prosinca).