solo pjesma značenje

solo pjesma, kraća komorna skladba za pjevača i glasovir ili manji instrumentalni sastav.