solipsizam značenje

solipsizam (lat.), filoz učenje po kojem jedino postoji subjektivno ja (objektivni svijet samo je sadržaj svijesti vlastitoga ja). Gl. predstavnik: M. Stirner. Posebni oblici s. nalaze se kod L. Wittgesteina i R. Carnapa (→ subjektivizam).