Sofoklo značenje

Sofoklo (o. ← 496. do o. ← 405), klasik grč. tragedije; atenski političar, strateg u ratu protiv Sama (Samosa). Sačuvano je 7 njegovih tragedija (od ukupno o. 130) i dio jedne satirske igre. Teme je uzimao iz tebanskoga, trojanskoga i Heraklova ciklusa. Ajaks; Antigona; Filoktet; Kralj Edip; Elektra; Edip na Kolonu.