sociologizam značenje

sociologizam (lat.+grč.), stajalište prema kojemu društvo i društv. zakonitosti determiniraju sve društv. pojave pa i individualno djelovanje; nastojanje da se čovjek kao društv. biće odredi isključivo kao predmet sociologije i da se istražuje sociološkim metodama.