sociolingvistika značenje

sociolingvistika (lat.), grana lingvistike kojoj je predmet proučavanje odnosa između ljudskoga jezika (langage) i pojedinačnih jezika (langues), te društva i kulture, odn. između društvenoga i jezičnoga ustroja.