socijalna psihologija značenje

socijalna psihologija, grana psihologije koja proučava društv. razvoj, ponašanje i život ljudi, međuljudske odnose i utjecaje u skupini i dr., odn. utjecaj života u društvu na duševni život pojedinca i, obratno, utjecaj duševnoga na život društva.