socijalizam značenje

socijalizam (engl. ili franc. iz lat.), doktrina o društv. organizaciji koja se zalaže za prevladavanje općega interesa i dobra nad privatnima, uz pomoć čvrste organizacije (po tome je u opreci prema liberalizmu); državni ustroj koji se programski zalaže za iste ciljeve.