snovanje značenje

snovanje, tehnološki proces stvaranja osnove, tj. uzdužnoga sustava niti, za proces tkanja i pletenja.