Snell značenje

Snell, George (1903–96), am. imunolog; otkrio glavni sustav histokompatibilnosti. S B. Benacerrafom i J. Daussetom dobio 1980. Nobelovu nagradu za medicinu i fiziologiju, za rad na genetički određenim strukturama stanične membrane odgovornima za imune reakcije.