smreka značenje

smreka, 1. (smrča; Picea), rod zimzelenoga visokog drveća iz por. borova s o. 40 vrsta; u nas obična s. (P. abies); mekano drvo služi za građu, pokućstvo i glazbala; smola za dobivanje terpentina. U parkovima česte: P. pungens, P. omorika i P. engelmannii; 2. → smrika.