smole, umjetne značenje

smole, umjetne, visokomolekularne supstancije proizvedene polimerizacijom ili kondenzacijom org. spojeva ili iz prirodnih tvari; služe kao osnovne tvari za plastične mase (poliamidne, poliesterske, polieterske i polivinilne smole).