smole, melaminske značenje

smole, melaminske, polikondenzacijski produkti melamina (cijanurotriamidacijanurotriamida) C3H6N s formaldehidom, otporniji prema toplini i vodi od urea-formaldehidnih smola. Upotrebljavaju se za izradbu plastičnih masa, apretura za tekstil, ljepila i lakova.