Smith značenje

Smith, David (1906–65), am. kipar; 1930-ih napustio slikarstvo i prešao na plastiku; na njegovo stvaralaštvo presudno utjecali slikari apstraktnoga ekspresionizma. Ciklusi: Krug; Cubi.