Smičiklas značenje

Smičiklas, Tadija (1843–1914), hrv. povjesničar i političar; pristaša J. J. Strossmayera i F. Račkoga, zastupnik Neovisne stranke u Saboru. Napisao prvu hrv. povijest s kritičkim i znanstvenim pristupom Poviest hrvatska.